Hei, jeg heter Cita og er verdens vakreste :)
Mamma'n min er klin gal kokos etter meg allerede, så denne siden skal handle om meg, meg og atter meg :) :) :)

**************************************************************************************************************************************

torsdag 5. august 2010

Appellmerke grad 1-Bronsje

  1. Vising av tenner; Kommande ord eller tegn for "bli". Øvelsen starter med hunden i utgangstillingen, dommeren står fem meter unna og går så bort til hunden og kontrollerer hundens bitt. Maks poeng 10
  2. Lineføring; Kommando ord for "På plass", er tillatt fra holdt og ved forandring av gangart. Øvelsen starter med hunden i utgangstilling. Linen skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side med hode eller skulderen på høyde med førerens venstre ben og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangstilling når føreren gjør holdt. Maks poeng 20
  3. Fri ved fot; Kommando ord eller tegn for "på plass". Tilatt fra holdt og ved forandring av gangart. Øvelsen skal utføres på samme måte som øvelse 2 lineføring. En hund som større deler av øvelsen følger føreren på lengre avstand enn 1 meter, skal underkjennes øvelsen. Maks poeng 40
  4. Dekk fra holdt; Ord eller teng for "på plass", "dekk" og "utgangstilling". Øvelsen starter med hunden i utgangstilling. På ordre (fra dommer) går ekvipasjen ca 10 meter fri ved foten. På fornyet ordre gjør foreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca 10 meter fra den liggende hunden, til det gis ordre om helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake til hunden. På ny ordre kommanderes den i utgangstilling. Maks poeng 20
  5. Innkalling fra sitt; Ord eller tegn for "bli sittende" og "på plass". Øvelsen starter med hunden sittende på førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ny ordre (fra dommeren) går føreren ca 15 meter fra hunden, og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle hunden inn til utgangstilling. Maks poeng 10.
  6. Stå under marsj; Ord eller tegn for "på plass" og "stå". Øvelsen starter med hunden i utgangstilling. På ordre (fra dommeren) går ekvipasjen ca 10 meter fri ved foten til føreren får ordre om å kommandere hunden til å stå under marsj mens føreren fortsetter marsejn ca 10 meter og, på ordre gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å gå tilbake til hunden. På ordre kommanderers hunde i utangstilling. Makspoeng 30.
  7. Enkel dekk 2 minutter; Ord eller tegn for "dekk", "bli liggende" og "utgangstilling". Med hunden i utgangstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre (fra dommeren) skal føreren gi kommando for dekk og, på fornyet ordre, komandere bli. Føreren forlater hunden ca 15 og synlig for hunden stå vendt mot den i 2 minutter. Etter at tiden er ute beordres føreren ca 1 meter bak hunden, hvor det gjøres helt om og holdt. På fornyet ordre stiller føreren seg inntill hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangstilling. Makspoeng 40.
  8. Helhetsinntrykk; Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurranse øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førerens opptreden under og mellom de enkelte øvelsene. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Makspoeng 10.

Maks poeng 180 tilsammen. Så da er det bare å øve ;)

4 kommentarer:

Hege sa...

Par mnd til så har dere denne i boks:)

Helle sa...

He, he ja, ikke sant :D

~ Vegard ~ sa...

Junior har jo bronsemerket, så det går nok fint :)

Helle sa...

Ja, håper det :) Cita er mega flink når mamma er flink og konsentrert... :)